Sheets-in

Fitted Sheet Flat Sheet
Twin 39 x 75 x 16 102 x 71
Twin XL 39 x 80 x 16 102 x 71
Full 54 x 75 x 16 92 x 102
Queen 60 x 80 x 17 100 x 106
King 76 x 80 x 17 108 x 106
California King 72 x 84 x 17 108 x 106
Cot 30 x 53 x 7.5 -